top of page

קונטרפונקט

סטודיו מגורים | מנחים: אדר‘ עמיר פלג ואדר‘ אהד יחיאלי

מבט ציפור.png

הפרויקט, הממוקם על רחוב שבטי ישראל ביפו, ועוסק בהעשרת טיפולוגית המגורים הנפוצה כיום על-ידי הוספה של חללים במגוון קני מידה שבין החדר למתחם המגורים. חללים אלו נועדו לתת מענה פרוגרמטי לפער בין הטיפולוגיות הנפוצות לבין הצרכים העכשוויים, ושואבים את שפתם האסתטית ותוכנם מסביבת הפרויקט, בה זיהינו ריבוי של תוספות בנייה אקראיות.

פיתוח רעיוני

מודל יבש.jpeg

עבודה בחימר | מודל מסות

Net-clay model .png

עבודה בחימר | פיתוח שפה

Scheme 3.png

תרגום של התוספות הארעיות לחללים בבנייה קלה.

יצירת מגוון סיטואציות באמצעות שילוב חללים בבנייה קלה בבנייה כבדה.

התאמת פונקציות לקנה המידה של החללים ומיקומם במגרש לפי דרגת הפרטיות.

יצירת היררכיה של שטחים ציבוריים פתוחים: חצר ציבורית גדולה במרכז המגרש וחצרות קטנות ואינטימיות בין הבניינים.

Scheme 2.png

שבירת הרצף של הבניינים תאפשר מעברים מהרחובות השכנים אל השטח הציבורי הפתוח שבמרכז המגרש.

פיזור תוספות הבנייה יכול לייצר מקומות במגוון קני מידה, דרגות פרטיות ומרחקים מן הרחוב.

Scheme 1.png

כיום במגרש יש מבני רכבת ארוכים עם תוספות בנייה ארעיות וקבועות שנבנו לאורך השנים. המבנים הקיימים חוסמים את הגישה לשטח הציבורי הפנימי במגרש מהרחובות הצדדיים, ויוצרים חלל ציבורי ארוך אחיד, ללא היררכיות.

תוספות הבנייה לאורך המבנים בולטות אל השטח הציבורי.

תכניות

1 0.2.png

תכנית קומת קרקע

2 0.2.png

תכנית קומה א'

חתך א-א

חתך אא .png

חזית פנימית דרום מערבית 

Artboard 2.png

סוגי חללים | פונקציות וקנ"מ

סוגי חללים.png

טיפוסי דירות

מבט מרכזי.png

דירת "חלל מרכזי"

איזומטריה דירות.png

קומה 1

איזומטריה דירות.png

קומה 2

סכמות מעגלים.png
מבט כוך.png

דירת "כוכים"

איזומטריה דירות.png
סכמות מעגלים.png
מבט סירקולציה.png
איזומטריה דירות.png
סכמות מעגלים.png

דירת "סירקולציה"

פירוט שני מבנים | חתכים

חתך גג.png
תלת מימד שני מבנים.png

חתך ג-ג

חתך אא מקטע.png

חתך א-א

פירוט שני מבנים | תכניות

מקטע 1 0.4.png

תכנית קומת קרקע

מקטע 4 0.4.png

תכנית קומה שלישת

מקטע 2 0.4.png

תכנית קומה ראשונה

מקטע 3 0.4.png

תכנית קומה שנייה

bottom of page