top of page

חנות יד שנייה 

סטודיו טכנולוגי | מבנה מתרחב | מנחה: אדר' סימון פרידמן 

לוגו.png

הפרויקט ממוקם על רחוב חיים לבנון בשכונת רמת אביב הירוקה, סמוך לחורשת כפר יונה. המבנה הוא מבנה מתרחב עבור חנות יד שנייה, אליה יוכלו לתרום תושבי השכונה והסטודנטים באזור, לרכוש מוצרים במחיר זול, ולשמור על איכות הסביבה.

המבנה הקבוע כולל: חלל מכירה, נישה לדלפק, תא מדידה, נישה עם מוטות לתליית ביגוד ושירותים.
המבנה הנייד כולל: ארונות לאיסוף תורמות ודלתות מתקפלות לסגירה מלאה או חלקית של המבנה.

הרחבת המבנה מייצרת חלל לארגון התרומות, שיכול לשמש גם כהרחבה של החנות באירועים מיוחדים.
כשהמבנה סגור, ניתן להכניס את התרומות לארונות דרך פתחים חיצוניים בחזית המערבית של המבנה.

סכמות תנועה וארגון הפרוגרמה במצב סגור/פתוח

חזית אחורית.png
סכמות תנועה וארגון מתוקן.png

שלבי הרחבת המבנה

איזומטריה הרחבה.png

תכניות | 1:50

מצב פתוח

תכנית קרקע מצב פתוח.png
תכנית קרקע סגור.png

תכנית קרקע | מצב פתוח

תכנית קרקע סגור.png
תכנית קרקע סגור.png

תכנית קרקע | מצב סגור

חוברת טכנולוגי ב 30.8 א9.png
תכנית קרקע סגור.png

תכנית גגות | מצב פתוח

חתכים | 1:50

חוברת טכנולוגי ב 30.8 א10.png

חתך א-א | מצב פתוח

חוברת טכנולוגי ב 30.8 א10.png

חתך א-א | מצב סגור

חוברת טכנולוגי ב 30.8 א11.png

חתך ב-ב | מצב פתוח

חוברת טכנולוגי ב 30.8 א11.png

חתך ב-ב | מצב סגור

חוברת טכנולוגי ב 30.8 א12.png

חתך ג-ג | מצב סגור

חוברת טכנולוגי ב 30.8 א12.png

חתך ג-ג | מצב פתוח

חזיתות | 1:50

חזית מזרחית מתוקנת.png

מקרא חומרים

1. קיר בטון אדריכלי
2. חלון ויטרינה - חלונות קבועים ודלת ציר כנף פתיחה פנימה - קליל קלאסי 4500
3. חיפוי לוחות פרקלקס בעובי 10 מ"מ, רוחב 100 מ"מ
4. חלון קיפ ציר עליון פתיחה החוצה – קליל קלאסי 4500
5. פתחים עם דלת ציר עליון פתיחה פנימה מלוח פרקלקס וציר ספר

חזית מזרחית

חוברת טכנולוגי ב 30.8 א14.png

מקרא חומרים

1. קיר בטון אדריכלי
2. חיפוי לוחות פרקלקס בעובי 10 מ"מ, רוחב 100 מ"מ
3. דלתות מתקפלות - מסגרות עץ עם חלונות קבועים, מנגנון פתיחה - KLEIN LITE FOLD 100
4. חלון קיפ ציר עליון פתיחה החוצה – קליל קלאסי 4500

חזית דרומית | מצב פתוח

חתכים מקומיים | 1:25

חתכים מקומיים אב.png

מתוך חתך ב-ב

מתוך חתך א-א

חתכים גדה.png

מתוך חתך ג-ג

חתך מקומי ה-ה

חתך מקומי ד-ד

קטעים בתכנית | 1:25

קטעים בתכנית1.png
קטעים בתכנית1.png
קטעים בתכנית1.png

פרטים |  1:5

פרט B חתך אא.png
פרט A B חתך אא.png

מקרא 

1. אדמה מהודקת
2. ארגז קלקר
3. בטון רזה 50 מ"מ
4. יריעת איטום
5. רצפת בטון מזויין 200 מ"מ
6. בטון מוחלק בשתי שכבות 100 מ"מ
7. בטון אדריכלי
8. קלקר 50 מ"מ
9. חול 50 מ"מ
10. אבנים משתלבות 100/200/600
11. משקוף עיוור
12. מסטיק אקרילי
13. חלון קיפ ציר עליון פתיחה החוצה – קליל קלאסי 4500
14. אף מים 20/20

מקרא 

1. רצפת בטון מזויין 200 מ"מ
2. רצפת בטון מוחלק בשתי שכבות 100 מ"מ
3. יריעת איטום
4. פס הפרדה 50/4 מחובר לבטון עם ניצב חיבור
5. חלון קבוע קליל קלאסי 4500
6. מסטיק אקרילי
7. משקוף עיוור
8. אף מים 20/20
9. בטון אדריכלי
10. קלקר 50 מ"מ
11. בטון שיפועים
12. רולקה
13. יריעה ביטומנית
14. פרופיל Z
15. בורג חיבור יריעה ביטומנית לקיר בטון

פרט D חתך בב.png

מקרא 

1. רצפת בטון מזויין 200 מ"מ
2. רצפת בטון מוחלק בשתי שכבות 100 מ"מ
3. מסילת גבס תחתונה KNAUF – 92/30/1.15
4. בידוד צמר סלעים 90 מ"מ
5. בורג חיבור מסילת גבס לבטון
6. מסטיק אקרילי
7. בורג גבס 25 מ"מ
8. לוח גבס 125 מ"מ
9. פרופיל עץ
10. לוח פרקלקס 10 מ"מ, רצועות אופקיות ברוחב 100 מ"מ, הברגה גלויה, מרווח 8 מ"מ בין הלוחות.
11. לוח פרקלקס 10 מ"מ, הברגה גלויה.
12. לוח פרקלקס 20 מ"מ
13. מסילת גבס עליונה KNAUF – 92/50/1.15
14. קורת עץ 35/70
15. זווית L 50/50/3
16. פרופיל פינה
17. מסילת גבס KNAUF – 104/70/2
18. בידוד צמר סלעים 100 מ"מ
19. לוח OSB עובי 30 מ"מ
20. רולקה
21. יריעת איטום
22. מסילה תחתונה מברזל מגלוון מעוגלת לגלגל חריץ U, עובי 3 מ"מ, IBFM איטליה.
23. גלגל לשער הזזה חריץ U עם בית דגם IBFM ,385 איטליה.

24. קורת בטון מזויין 200 מ"מ

פרט H תכנית .png

מקרא 

1. בטון אדריכלי
2. משקוף עיוור
3. מסטיק אקרילי
4. חלון קבוע קליל קלאסי 4500
5. דלת ציר כנף פתיחה פנימה עם חלון קבוע עליון – קליל קלאסי 4500

פרט F חתך גג.png

מקרא 

1. בטון אדריכלי
2. צינור מי גשמים 4 צול
3. קלקר 50 מ"מ
4. בטון שיפועים
5. פתח ניקוז
6. רולקה
7. יריעה ביטומנית
8. פרופיל Z
9. בורג חיבור יריעה ביטומנית לקיר בטון
10. פתח איוורור

פרט E חתך בב א.png

מקרא

 

1. רצפת בטון מזויין 200 מ"מ
2. רצפת בטון מוחלק בשתי שכבות 100 מ"מ
3. לוח גבס ירוק 125 מ"מ
4. לוח פרקלקס 10 מ"מ, רצועות אופקיות ברוחב 100 מ"מ, הברגה גלויה, מרווח 8 מ"מ בין הלוחות.
5. ניצב גבס 100/50/2
6. מסילת גבס תחתונה KNAUF – 92/30/1.15
7. בידוד צמר סלעים 90 מ"מ
8. מסילה תחתונה מברזל מגלוון מעוגלת לגלגל חריץ U, עובי 3 מ"מ, IBFM איטליה.
9. גלגל לשער הזזה חריץ U עם בית דגם IBFM ,385 איטליה.
10. לוח גבס 125 מ"מ
11. עץ סנוויץ' 20 מ"מ
12. פח מגלוון מכופף 3 מ"מ
13. מסילת גבס עליונה KNAUF – 92/50/1.15
14. לוח פרקלקס 20 מ"מ
15. ציר ספר
16. לוח פרקלקס 10 מ"מ, הברגה גלויה.
17. מסילת גבס KNAUF – 104/70/2
18. בידוד צמר סלעים 100 מ"מ
19. לוח OSB עובי 30 מ"מ
20. רולקה
21. יריעת איטום
22. תעלת ניקוז פח מגלוון 3 מ"מ

מקרא 

1. רצפת בטון מזויין 200 מ"מ
2. רצפת בטון מוחלק בשתי שכבות 100 מ"מ
3. פס הפרדה 50/4 מחובר לבטון עם ניצב חיבור
4. אדמה מהודקת
5. מסילה תחתונה מברזל מגלוון מעוגלת לגלגל חריץ U, עובי 3 מ"מ, IBFM איטליה.
6. גלגל לשער הזזה חריץ U עם בית דגם IBFM ,385 איטליה.
7. מסילה תחתונה לדלתות מתקפלות LITE FOLD 100, KLEIN
8. מסגרת עץ לחלון קבוע
9. סיליקון
10. זיגוג
11. מסילה עליונה לדלתות מתקפלות LITE FOLD 100, KLEIN
12. ניצב גבס 100/50/2
13. לוח פרקלקס 10 מ"מ, הברגה גלויה.
14. לוח פרקלקס 10 מ"מ, רצועות אופקיות רוחב 100 מ"מ, הברגה גלויה, מרווח 8 מ"מ בין הלוחות.
15. לוח גבס ירוק 125 מ"מ
16. בידוד צמר סלעים 100 מ"מ

פרט מקרא חדש K חתך מקומי.png

מקרא 

1. לוח גבס ירוק 125 מ"מ
2. ניצב גבס KNAUF 92/35/1.15
3. לוח פרקלקס 10 מ"מ, רצועות אופקיות ברוחב 100 מ"מ, הברגה גלויה, מרווח 8 מ"מ בין הלוחות.
4. פרופיל פינה
5. בידוד צמר סלעים 90 מ"מ
6. עץ סנוויץ' 20 מ"מ
7. בורג גבס 25 מ"מ
8. לוח פרקלקס 20 מ"מ
9. פרופיל עץ
10. צינור מי גשמים
11. מנגנון דלתות מתקפלות, LITE FOLD 100, KLEIN
12. דלתות מתקפלות מעץ עם חלון קבוע
13. ציר ספר
14. פרופיל U פח מגלוון 70/40/3
15. חיפוי קרמיקה 500/150/8
16. פרופיל פלדה Z
17. מסטיק אקרילי
18. חלון קיפ ציר עליון פתיחה החוצה – קליל קלאסי 4500

פרט J תכנית א copy.png
פרט J תכנית א.png
bottom of page